ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Original nikolai haitov 01
Не счупвайте, господа, гръбнака на българската природа! ♥ Николай ХАЙТОВ