Алексис дьо ТОКВИЛ

Original %d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d1%81 %d0%b4%d1%8c%d0%be %d0%a2%d0%9e%d0%9a%d0%92%d0%98%d0%9b 01
Страшно е не това, че великите хора са аморални, а че аморалността води до величие ~ Алексис дьо ТОКВИЛ