Алва Белмонт

Original %d0%a0%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%8a%d1%82 %d0%bd%d0%b0 %d0%90%d0%bb%d0%b2%d0%b0 %d0%92%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%82 01
„Романът на Алва Вандербилт“ от Терез Ан Фаулър