Андрей ГУЛЯШКИ

Original %d0%90%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b8%cc%86 %d0%93%d0%a3%d0%9b%d0%af%d0%a8%d0%9a%d0%98 01
Кислородът, който дава трайност на обичта във времето е сродството на душите ♥ Андрей ГУЛЯШКИ