Аркадий Стругацки

Original %d0%90%d1%80%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%b8%cc%86 %d0%a1%d0%a2%d0%a0%d0%a3%d0%93%d0%90%d0%a6%d0%9a%d0%98 01
Човекът е над всичко. Над всичко в човека е надеждата ♥ Аркадий СТРУГАЦКИ