Бог

Original soren kierkegaard 01
Ти си винаги същият, същият всемогъщ Бог, Който изпитва духа на човеците в битка ~ Молитвите на КИРКЕГОР