чувствителност

Original %d0%95%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d1%8a%d1%82 %d0%bd%d0%b0 %d1%82%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be 01
За да прикриваме лъжите си, ние, хората, най-често използваме лицето си