Дмитрий ЛИХАЧОВ

Трябва добре да „издишваме” дребните грижи, суетата на всекидневието ♥ Дмитрий ЛИХАЧОВ
Трябва добре да „издишваме” дребните грижи, суетата на всекидневието ♥ Дмитрий ЛИХАЧОВ