Дора Габе

Original %d0%94%d0%be%d1%80%d0%b0 %d0%93%d0%90%d0%91%d0%95 01
Дора ГАБЕ ♥ Трябва да остане в душевността на жената нещо неразкрито от мъжа