Древна Гърция

Original %d0%9f%d0%98%d0%9d%d0%94%d0%90%d0%a0 01
Не жадувай съдбата на безсмъртните, наслаждавай се на това, което е под ръка ~ ПИНДАР