духовен съветник

Original martin luther 01
Ако на небето не е позволено да се смееш, аз не искам да отида там ~ Мартин ЛУТЕР