Джордж ОРУЕЛ

Original %d0%94%d0%b6%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b6 %d0%9e%d0%a0%d0%a3%d0%95%d0%9b 01
Човекът е единственото същество, което консумира, а не произвежда ~ Джордж ОРУЕЛ