Е. Е. КЪМИНГС

Original e.e. cummings 01
Това, че не си мъртъв, не означава, че си жив ~ Е. Е. КЪМИНГС