Елдар Ахадов

Original %d0%9c%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b0%d1%82%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5 %d0%bd%d0%b0 %d0%95%d0%bb%d0%b4%d0%b0%d1%80 %d0%90%d0%a5%d0%90%d0%94%d0%9e%d0%92 01
♥ Човек търси любовта, понеже без нея за него няма щастие…