Флорънс Грифит-Джойнър

Original florence griffith joyner 01
Вярвам в невъзможното, защото никой друг не вярва в него ~ Флорънс Грифит ДЖОЙНЪР