Франклин РУЗВЕЛТ

Original franklin roosevelt 01
Хората не са пленници на съдбата, а само на собствените си умове | Франклин Делано РУЗВЕЛТ