християнски празници

Original %d0%91%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%af%d0%92%d0%9b%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%95 01
Какво общо със смисъла и светостта на празника имат газещи из водата хорà с тъпани и викове? ╫ Слово на БОГОЯВЛЕНИЕ