Имануел Кант за вярата си в Бог

Original immanuel kant 01
Бог е единственият господар на света | Имануел КАНТ за вярата си в Бог