Конфуций

Original %d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%a4%d0%a3%d0%a6%d0%98%d0%98%cc%86 01
Само най-мъдрите и най-глупавите не могат да се променят | КОНФУЦИЙ