ЛАФОНТЕН

Original %d0%96%d0%b0%d0%bd %d0%b4%d1%8c%d0%be %d0%9b%d0%90%d0%a4%d0%9e%d0%9d%d0%a2%d0%95%d0%9d 01
Неблагодарността и несправедливостта на хората към съдбата ♥ Жан дьо ЛАФОНТЕН