Лидия ГИНЗБУРГ

Original %d0%9b%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%8f %d0%93%d0%b8%d0%bd%d0%b7%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3 01
Нещастната любов - също като щастливата - се превръща в навик ♥ Лидия ГИНЗБУРГ