Марс

Original %d0%9c%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5 %d0%b8 %d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8 %d0%b7%d0%b0 %d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0 %d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0 %d0%9c%d0%90%d0%a0%d0%a1 01
Планетата МАРС | Само с мъдрост и спокойно осъзнаване на силата, АРЕС може да бъде победен