Молитва

Original %d0%94%d1%83%d0%bc%d0%b8 %d0%bd%d0%b0 %d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8 %d0%9f%d0%be%d1%80%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%b8%cc%86 %d0%9a%d0%90%d0%92%d0%a1%d0%9e%d0%9a%d0%90%d0%9b%d0%98%d0%92%d0%98%d0%a2 01
Колкото по-настойчиво молим за нещо, толкова повече то се отдалечава от нас ╫ За молитвата към Бога