Молитва

Original %d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80 %d0%a1%d0%9e%d0%9b%d0%9e%d0%92%d0%ac%d0%9e%d0%92 01
Който не вярва в доброто е нравствено мъртъв ~ Владимир СОЛОВЬОВ