надежда за мир

Original 5301505 r3l8t8d 650 1399055139
18 поучителни примера, които доказват, че има надежда за този свят!