НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО

Original %d0%9f%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%8a%d1%82 %d0%bd%d0%b0 %d0%b2%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f %d0%a5%d0%be%d1%80%d1%85%d0%b5 %d0%91%d0%a3%d0%9a%d0%90%d0%98%cc%86 01
Ако това, което виждаш, пасва „като по мярка“ на истината, която е изгодна за теб… Не вярвай на очите си!