насилие

Original gary zukav 01
Естествено силният човек не е способен да превърне никого и нищо в своя жертва ~ Гари ЗУКАВ