Ноел Батън

Original %d0%9d%d0%be%d0%b5%d0%bb %d0%91%d0%90%d0%a2%d0%aa%d0%9d%c2%a0%d0%b8 %d0%ba%d0%b0%d0%ba %d0%b4%d0%b0 %d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5 %d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0 %d0%bd%d0%b0 %d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%b0 %d0%b2 %d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b8%cc%86%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be 01
♥ Личността на жената е съставена от една трета майка, една трета сестра и една трета любовница