образование

Original %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%bb %d0%a1%d0%95%d0%98%cc%86%d0%93%d0%aa%d0%9d 01
Както учителите, така и учениците трябва да усвоят едно много важно умение - да се научат да учат | Карл СЕЙГЪН