Окованият слон

Original %d0%9e%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82 %d1%81%d0%bb%d0%be%d0%bd %d0%a5%d0%be%d1%80%d1%85%d0%b5 %d0%91%d0%a3%d0%9a%d0%90%d0%98%cc%86 01
Крачим по света, привързани към стотици колове, които ни отнемат свободата ♥ Окованият слон