Плутарх

Original za dumite s madrost 01
Ако си човек, победи ме със слово ~ За думите с мъдрост