поговорки,

Original %d0%9c%d1%8a%d0%b4%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0 %d0%bd%d0%b0 %d0%93%d1%8a%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f %d0%b2 %d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%b8 %d0%b8 %d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b8 01
Вярна е земята, невярно е морето ♥ Мъдростта на Гърция в пословици и поговорки