приказките на Андерсен

Original %d0%95%d0%b4%d0%bd%d0%b0 %d0%bc%d0%b0%d0%b8%cc%86%d0%ba%d0%b0 %d0%a5%d0%b0%d0%bd%d1%81 %d0%9a%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b0%d0%bd %d0%90%d0%9d%d0%94%d0%95%d0%a0%d0%a1%d0%95%d0%9d 01
Една майка ♥ Ханс Кристиан АНДЕРСЕН