природолечители

Original petyr dimkov 01
Безделието, от духовна гледна точка, трови, защото дава простор на отрицателните чувства ♥ Петър ДИМКОВ