психология,

Original %d0%a7%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d1%8a%d1%82 %d0%b2 %d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b5 %d0%bd%d0%b0 %d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%bb %d0%92%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80 %d0%a4%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%8a%d0%bb 01
От истинско значение е не какво ние очакваме от живота, а какво животът очаква от нас ♥ Виктор ФРАНКЪЛ