психотерапия

Original %d0%a4%d1%80%d0%b8%d1%86 %d0%9f%d1%8a%d1%80%d0%bb%d1%81 01
Мама обича изкуството и ненавижда баща ми ~ Бащата на гещалт терапията Фриц ПЪРЛС за семейството