Реална опасност

Original tom clancy 01
Никога не ставай, когато можеш да седнеш и никога не сядай, когато можеш да легнеш | Том КЛАНСИ