Сергей СКОТНИКОВ

Original %d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b8%cc%86 %d0%a1%d0%9a%d0%9e%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%9e%d0%92 01
За да узнаеш цената си, трябва да се продадеш ~ Сергей СКОТНИКОВ