Силата на ума

Original %d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b8%cc%86 %d1%83%d0%bc%d0%b0 %d1%81%d0%b8 %d0%b7%d0%b0 %d0%b4%d0%b0 %d0%bd%d0%b5 %d1%82%d0%b5 %d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0 %d1%82%d0%be%d0%b8%cc%86 %d0%94%d0%b6%d0%b5%d0%b8%cc%86%d0%bc%d1%81 %d0%91%d0%9e%d0%a0%d0%93  01
Контролирай ума си, за да не те контролира той ~ Джеймс БОРГ