стихове

Original %d0%9d%d0%b5%d0%b4%d1%8f%d0%bb%d0%ba%d0%be %d0%98%cc%86%d0%9e%d0%a0%d0%94%d0%90%d0%9d%d0%9e%d0%92 01
Може би вече ще станем разумни... Може би даже добри... ♥ Недялко ЙОРДАНОВ