суеверие

Original %d0%91%d1%8a%d1%80%d1%8a%d1%81 %d0%a4%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba %d0%a1%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%8a%d1%80 01
Агресивното поведение намалява, когато се положат грижи нищо да не се печели от него - Б.Ф. СКИНЪР