Свещ. Йоан КАРАМИХАЛЕВ

Original sv aleksandar nevski 01
Не в силата е Бог, а в правдата ╫ Св. Александър НЕВСКИ