Светлинен пръстен на децата-индиго

Original %d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0 %d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%be %d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0 %d0%bd%d0%b0 %d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0 %d0%b5%d1%80%d0%b0 01
Децата на Новата ера са изпълнени с безусловна любов, толерантни са и не критикуват другите