Свята нощ Йовков

Original yovkov 01
Щом запеят „Христос възкресе”, Иисус като малко птиченце ще хвръкне и ще иде на небето | Йордан ЙОВКОВ