Теодосий Теодосиев - ТЕО

Original %d0%a2%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b8%cc%86 %d0%a2%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b5%d0%b2 %d0%a2%d0%95%d0%9e 01
Съжалявам сакатите души, които се опитват да осакатят духовно цялото човечество ♥ Теодосий Теодосиев - ТЕО