Трактати за развода

Original %d0%97%d0%b0 %d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0 %d0%b3%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%be  %d1%81%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be  %d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be %d0%b8 %d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%be 01
Разводът е като ампутацията ~ оставаш жив, но част от тебе вече я няма