трите най-велики личности на английския Ренесанс

Original %d0%a2%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%81 %d0%9c%d0%be%d1%80 01
За хората е присъщо да пишат за лошите дела на мрамора, а за добрите - на пясъка ~ Томас МОР