ценности

Original %d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81 %d0%a8%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%80 01
Жена, която иска да е „великолепен човек“, винаги ще бъде маймуна на мъжа ~ Макс ШЕЛЕР