ТУКИДИД

Original thucydides 01
Само взаимният страх прави съюза надежден | ТУКИДИД