училище

Original %d0%a6%d0%b0%d0%bd%d0%b8 %d0%93%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2 01
Отделенията са безбожно претварени и обтрупани с всевъзможни, един от други по-неразбрани учебници