учител

Original georgi markov 01
Нашата история, българската, е правена от учители! ♥ Георги МАРКОВ